NameMNCMCC
Envie SMS para Austria Orange Austria Telecommunication GmbH (Orange),AustriaAustria Orange Austria Telecommunication GmbH (Orange),Austria12232
Envie SMS para Austria Mobilkom Austria AG (A1),AustriaAustria Mobilkom Austria AG (A1),Austria11232
Envie SMS para Tele2,AustriaTele2,Austria0232
Envie SMS para Max Mobile (T-Mobile),AustriaMax Mobile (T-Mobile),Austria3232
Envie SMS para 3 AT,Austria3 AT,Austria10232
Envie SMS para TRE (H3G),AustriaTRE (H3G),Austria10232
Envie SMS para T-Mobile Austria GmbH (Tele.Ring),AustriaT-Mobile Austria GmbH (Tele.Ring),Austria7232
Envie SMS para Orange (ONE),AustriaOrange (ONE),Austria5232
Envie SMS para Mobilkom (Telekom,A1,PTA),AustriaMobilkom (Telekom,A1,PTA),Austria1232
Envie SMS para ACOTEL,AustriaACOTEL,Austria0232

Enviar SMS gratis a Austria