NameMNCMCC
Envie SMS para Tajikistan Indigo (Indigo),TajikistanTajikistan Indigo (Indigo),Tajikistan12436
Envie SMS para MegaFon (North-West GSM),TajikistanMegaFon (North-West GSM),Tajikistan3436
Envie SMS para TT Mobile,TajikistanTT Mobile,Tajikistan3436
Envie SMS para JC Somoncom,TajikistanJC Somoncom,Tajikistan1436
Envie SMS para Indigo,TajikistanIndigo,Tajikistan2436
Envie SMS para Babilon-Mobile,TajikistanBabilon-Mobile,Tajikistan4436

Enviar SMS gratis a Tajikistan